Ondersteuningsteam (vroegere GON)


Ondersteuningsteam een welgekomen hulp

Expertise vanuit het buitengewoon onderwijs
Vanuit het ondersteuningsteam (O-team) tracht een
vast team van leerkrachten, (ortho)pedagogen,
logopedisten, kinésisten en ergotherapeuten vanuit
het buitengewoon onderwijs ondersteuning te
bieden aan leerlingen in het regulier onderwijs.

Dit om zo ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een kans te geven les te volgen in de
school van hun keuze.

Ons team ondersteunt niet enkel de leerling.
Ook de leerkracht, zorgcoördinator en zelfs het
hele schoolteam kan rekenen op begeleiding,
tips, methodieken en materialen om de afstemming
tussen leerkrachten en leerlingen te bevorderen.
Wat doen we precies?

Wanneer een leerling bij ons wordt aangemeld door
het CLB of de school, gaan wij eerst observeren
in de klas.

Samen met de ouders, leerkracht, zorgcoördinator
en het CLB zoeken we naar de specifieke
ondersteuningsnoden van zowel de leerling
als de leerkracht en de school.

Via een gestructureerd ondersteuningsplan gaan we
wekelijks samen met de leerling en leerkracht aan de
slag en dit met het oog op het duurzaam versterken
van de lessen.

Dit kan zijn via een individueel gespreksmoment,
een ondersteuning in bijvoorbeeld schooltaken
of het aanreiken van specifieke materialen
en/of hulpmiddelen voor in de klas.

Regelmatig denken we ook samen met het team
na over de leerlingen die we ondersteunen.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust:

Voor vragen over de regelgeving van het nieuw ondersteuningsteam:

Voor andere inhoudelijke vragen kan je terecht bij GO! ouders: contactpersoon Eva De Blieck, eva.de.blieck@g-o.be , 0474/06.91.80 (niet in juli)